Monday, September 11, 2017

buat teks melingkar di CorelDraw

MENGATUR JARAK ANTARA TEKS DAN PATH           Untuk melaksanakan editing teks pada path, caranya: 1. Buat   sebuah   objek b...